Coronavirus - competitie stopgelegd

zaterdag 14 maart 2020 om 09:30 uur /

afbeelding

Naar aanleiding van het advies van de overheid en autoriteiten zoals het RIVM, heeft het bondsbestuur op 13 maart het besluit genomen onze competitie tot en met zondag 29 maart stil te leggen.
Vanwege de omvang en de risico’s van het coronavirus, mede gelet op m.n. ook het groot aantal ouderen biljarters, achten ook wij het noodzakelijk om aan risicobeperking te doen en het biljarten in competitieverband tijdelijk te stoppen. In de komende 2 weken zullen wij de situatie nauwlettend volgen en hierop verder reageren, mocht dit aan de orde zijn. Wij zullen de verenigingen en leden via e-mail, website en social media op de hoogte houden over verdere beoordeling en maatregelen rondom het coronavirus in relatie tot onze competitie.

 

In de periode tot eind maart is oorspronkelijk ook een week (20 – 26 maart) voor inhaalwedstrijden ingepland. Op dit moment staan hier een zeer beperkt aantal wedstrijden ingeroosterd.
Om na beëindiging van de stillegging de competitie weer op een redelijk goede manier te kunnen hervatten, hebben wij het besluit genomen dat deze inhaalwedstrijden wel door mogen gaan.
Uiteraard alleen als de betreffende teams/spelers dit willen en hiertoe bereid zijn.
Het verzoek is dan ook om met de competitieleider contact op te nemen omtrent ingeplande inhaalwedstrijden.

 

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd terecht bij het bondsbestuur.

Reacties ()