Overlijden Jac Tellers

donderdag 03 december 2020 om 08:10 uur /

afbeelding
Op 27 november j.l. is op 88 jarige leeftijd onze biljartvriend Jac Tellers overleden. Jac was erelid van de MLBB, waar hij 73 jaar lang lid van is geweest.
In de meer dan 70 jaar dat hij onafgebroken deelnam aan onze competitie, heeft hij bijna altijd in hoogste klasse libre gespeeld.
Met het overlijden van Jac verliezen een biljartvriend en een geliefd mens.
Wij wensen de familie, vrienden en zijn biljartmaten heel veel sterkte.

Reacties ()