Privacy Statement MLBB

De Midden Limburgse Biljart Bond (kortweg MLBB) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de MLBB en de aangesloten verenigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt de MLBB persoonsgegevens?
De competitieleiding van de MLBB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
* Leden en bestuursleden van de bij de MLBB aangesloten verenigingen
* Mensen die ooit een lidmaatschap bij de MLBB hebben gehad
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De competitieleiding van de MLBB verwerkt persoonsgegevens in een beveiligde, administratieve applicatie. Deze persoonsgegevens zijn afgeschermd en worden niet derden ter beschikking gesteld.

Waarvoor verwerkt de MLBB persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de MLBB of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als je eenmaal lid of relatie van de MLBB bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij kunnen je naam en adresgegevens gebruiken bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over biljard gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, jubilea, statistische analyses, enzovoorts.
Tot slot worden jaarlijks competitieboekje en op de website de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle secretarissen van de aangesloten verenigingen gepubliceerd.

Verwerkt de MLBB ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze gegevens worden door de MLBB niet verwerkt!!
Wel worden interne MLBB strafzaken, berispingen of boetes vastgelegd.

Hoe gaat de MLBB met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een beveiligde omgeving. De gegevens worden o.a. gebruikt ten behoeve van jubilea, statistieken, reünie, bijzondere gebeurtenissen of andere historische activiteiten, ook na beëindiging van het lidmaatschap van de MLBB.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De gegevens van personen niet zijnde secretaris van hun vereniging, zijn uitsluitend voor de leden van het bondsbestuur toegankelijk.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als jij je inschrijft voor een biljartevenement en daarvoor zijn contactgegevens direct uit onze ledenadministratie nodig.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het mogelijk deze informatie te gebruiken bij jubilea en andere historische overzichten. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de MLBB gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik via internet zien welke gegevens bij de MLBB van mij verwerkt?
Nee, dit kan niet omdat de gegevens lokaal in een beveiligde omgeving zijn opgeslagen.
Het is wel mogelijk bij de MLBB op te vragen welke gegevens van jou zijn opgeslagen.

Is registraties van persoonsgegevens altijd verplicht?
Het is altijd nodig om persoonsgegevens van mensen die via hun verenigingen lid willen worden van de MLBB ter beschikking te stellen. Zonder persoonsgegevens is lidmaatschap bij de MLBB niet mogelijk.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de MLBB kun je terecht bij het bestuur. Je kun hiervoor contact opnemen met de MLBB via info@mlbb.nl

Wijzigingen privacybeleid
De MLBB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor aanmelding bij de MLBB te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent www.mlbb.nl/pagina/privacy-statement.