Algemene voorwaarden

Welkom op de website van de MLBB. De wedsite is onderdeel van de Midden Limbugse Biljart Bond, KvK nr: 40175735. De term 'ons' of 'wij' verwijst naar de MLBB. De term 'u', 'je' of 'jullie' verwijst naar de gebruiker(s) of bezoeker(s) van onze website.

Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden voor gebruik die, samen met ons privacybeleid, onze relatie met u regelen in verband met het gebruik van deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te geven. Zij betekenen niet dat wij die websites onderschrijven of ondersteunen, of dat de aangekondigde goederen of diensten voor u geschikt of verkrijgbaar zijn. MLBB.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons, of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is verboden anders dan waar toegestaan op grond van de wet. Als wij materialen ter beschikking stellen die vrij gebruikt kunnen worden, dan staat dit expliciet aangegeven.

Gebruik website

De website biedt de bezoekers de mogelijkheid te reageren op geschreven artikelen en wedstrijdverslagen. Om de website fatsoenlijk te houden en niemand te kwetsen, word je geacht je aan onze regels te houden.

Algemene regels

  • Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op onderdelen van onze website. Wij oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Wij zullen klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig zullen wij de inhoud verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@mlbb.nl.
  • Als u zelf gebruik maakt van de mogelijkheid om berichten te plaatsen op de site, dan belooft u dat de inhoud en strekking van en verwijzingen in de berichten rechtmatig zijn, en geen inbreuk plegen op de rechten van derden. U vrijwaart ons tegenover derden in het geval die derden ons aanspreken in verband met auteursrechtinbreuk, of inbreuk op andere rechten, zoals privacy.
  • U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de login gegevens voor uw forum account.
  • Wij houden ons het recht voor om berichten te verwijderen, zonder hierover eerst met u te overleggen, en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor door u geleden schade.

Reacties

  • Let op je taalgebruik en maak volledige zinnen. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een leesteken.
  • Gebruik geen scheldnamen of scheldwoorden.
  • Reacties dienen on-topic te zijn.
  • Het is verboden om reacties te posten in een andere taal dan het Nederlands.
  • Racistische of discriminerende uitlatingen zijn ten strengste verboden.
  • Plaats geen links naar pornografisch, schokkend of illegaal materiaal.

Tot slot

Heb respect voor de medemens, ook al betreft het leden of spelers van een andere club. Jullie zijn samen biljartliefhebbers. Laat iedereen in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen.