In memoriam

Jo Smeets (bc Buggenum)

Afgelopen vrijdag 15 december is Jo Smeets overleden.
Jo was al jaren ziek, waarin hij goede en slechte tijden kende.
Maar biljarten, en dan met name driebanden was zijn grote passie en lust.
En als het dan ook maar enigszins kon, speelde hij maar wat graag zijn partij.
Maar nu is zijn laatste carambole gemaakt en is hij niet meer onder ons.


Enkele weken geleden werd opnieuw longkanker bij hem geconstateerd.
Dit keer was het een bijzonder agressieve vorm waar geen middel tegen was.
De pijn en de uitzichtloosheid hebben Jo doen besluiten dat het goed is geweest.
Hij heeft tot het laatst de controle gehouden en zelf het moment van afscheid bepaald.


Jo had nog een laatste wens aan mij gericht. Of ik zijn overlijden en de crematie op onze website zou willen zetten, zodat zijn biljartvrienden en dan met name de driebandenspelers in de Hoofdklasse op de hoogte zijn.
 

De crematie van Jo Smeets is vrijdag 22 december aanstaande
om 11.30 uur in het crematorium te Baexem.